Prevodník energetických jednotiek

m3

kcal

kJ

MJ

GJ

kWh

MWh

GWh

BTU

Zemný plyn, ktorý je odoberaný z distribučnej siete (na varenie, na kúrenie, pre priemysel) má meniace sa chemické zloženie.
Pre účely prepočítania objemových jednotiek m3 (meter kubický, alebo aj „kubík“) plynu na energetické jednotky, ktoré sú tu uvedené, sme použili hodnotu spaľovacieho tepla objemového kWh/m³.